Mis on kinnisvara haldamine ?

Äri- ja tootmishoonetes või kortermajades, kus on enam kui kaks korterit, on korteriomanikel vaja tegutseda ühiselt, et hoida korras nende ühist vara – vundamendist kuni katuseni.

Kinnisvara korrashoid on kinnisvara eluea jooksul (alates ehituse lõpetamisest kuni hoone lammutamiseni) elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste kompleks selleks, et säilitada ja/või taastada olukord, kus korrashoitav vara vastaks nõutava otstarbe (nt elamise) täitmiseks esitatavatele tingimustele. Kinnisvara korrashoid jaguneb tinglikult 2 komplekstegevuste gruppi:

1. Haldamine

2. Hooldamine

 

Kinnisvara haldamine on korraldav tegevus, mis hõlmab endas kõike, mis seotud kinnisvara korrashoiuga eesmärgiga tagada kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilitamine. Kinnisvarahalduri tegevused (ülesanded) tulenevad põhimõttest, et kinnisvarahaldur on kõikide kinnisvara korrashoiuga seotud valdkondade tõrgeteta toimimise eest vastutav. Peamised haldustegevused, mida haldur teeb on:

Halduse või hooldustöödele hinnapakkumise saamiseks palun võta ühendust info@compakt.ee