Vabaduse Väljak + Bastionid ja vallikraavid Harjuorust Snelli pargini

Vanalinna värava juurest Vabaduse väljakul kuni Toompea väravani Toompea tänaval jookseb endine vallikraav. Tänaseks põhiosas täidetud kaitsekraav asus Ingeri bastioni ja välise bastioni vahel, täites olulist rolli linna kaitsmisel. Toompeale pääses üle kahe vallikraave ületava silla.

Bastionid ja vallikraavid on nutikad kaitserajatised ja olid linna jaoks väga olulised. Kaasaegse linnaruumi puhul ei ole osatud keskaegseid rajatisi sama vääriliselt hinnata ning praegu on alad kasutusel peamiselt parklatena või parkidena. Linnarahva ja külaliste jaoks ei ole sinna kuigi tihti asja. Ometi võiks Kaarli puiestee äärsed alad aktiivses kasutuses ning ühendada Vabaduse väljaku vanalinna äärest Hirveparki ja Snelli pargiga, kaasata Rahvusraamatukogu ja Kaarli kiriku loogilisse koosellu vanalinnaga ning olla aktiivses kasutuses nii linnarahva kui külalise jaoks. Mida tähendab atraktiivne linnaruum aastal 2030, tuleb veel välja mõelda ja ellu viia. Vabaduse väljaku, Kaarli kiriku, Vabamu ja Toompea vahelise ala nimi on Harjuoru.

Täpsem info: info@compakt.ee